CINEMA

YOUTUBE :

Followers


About Us

Aim to develop aadivasis and agency areas

TS

అందమైన కోయభాష - 182.

Share it:

 కోయపదాలు.. తెలుగు అర్దాలు


అజ్జూడ                 = వెతుకు

ఎదురుపిడె           = వెదురు 

పెరికె                     = వెనుక 

పెరికేడ్కు జరుము = వెనక్కి తిప్పు

పెరికేడ్కు అన్       = వెనక్కి వెళ్ళు

పెరికెట్కి జరుడ్డ     = వెనక్కు తిరుగు

ఎర్రి                       = వెర్రి 

కరీదు, దర            = వెల

బెచ్చోట్ కెల్లా         = వెల ఎంతో చెప్పు

వెలంగ మార          = వెలగ చెట్టు


సేకరణ: మన్యంటీవి ప్రతినిధి దాది చంటి, అశ్వారావుపేట.

Share it:

TS

Post A Comment: