CINEMA

YOUTUBE :

Followers


About Us

Aim to develop aadivasis and agency areas

అందమైన కోయభాష - 51

Share it:


కోయపదాలు.. తెలుగు అర్దాలు


పజ్జాన్ లెక్కా          = జనాభా లెక్క 

జన్మాత్కి                = జన్మకు 

పుట్క                    = జన్మించు 

రోగాత్ మందాన్     = జబ్బుగా వుండే 

జరగొ                     = జరగదు 

జరిగి కుద్దా             = జరిగి కూర్చో 

జరగ్తె                      = జరిగిన 

జుర్మానా                = జరిమానా 

జరిగీతె                  = జరుగుతుంది 

జనగ                    = జలగ 

                

సేకరణ :మన్యంటివి ప్రతినిది దాది చంటి, అశ్వారావుపేట.

Share it:

TELANGANA

Post A Comment: